Dự Án Nhà Thép Tiền Chế Xưởng K32L91 Bình Chánh TP.HCM

Tên Dự Án: Nhà Thép Kho Xưởng Bình Chánh
Địa chỉ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô
Khẩu Độ 32M, chiều dài 91M
Đặc điểm
Khung nhà thép tiêu chuẩn, vát góc

Thời gian hoàn thành
Hoàn thành quý T06/2020

094 400 6666