• Tên dự án: Nhà xưởng K85L85
  • Vị trí: Hồng Ngự – Đồng Tháp
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Mỹ Luông 689
  • Quy mô: K85L85
  • Đặc điểm: Khung nhà tiền chế khẩu độ lớn
  • Tình Trạng: hoàn thành quý I/2021