Công Trình Căn Tin Trường Học Long Khánh

  • Tên dự án: Căn tin Long Khánh
  • Vị trí: Long Khánh – Đồng Nai
  • Chủ đầu tư: Trường Liên cấp Trương Vĩnh Ký
  • Quy mô: Gồm 3 tầng
  • Đặc điểm: Khung nhà tiền chế nhiều tầng
  • Tình Trạng: hoàn thành tháng 10/2020
094 400 6666