Nhà máy cà phê Minh Tiến Sơn La

Tổng thầu: Công ty CP Xây dựng Dubai

Địa chỉ
Thị trấn Hương Canh – Tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư
Công ty TNHH Dừa Đăng Khoa

Quy mô
Khung xưởng cỡ nhỏ

Thời gian hoàn thành
Hoàn thành tháng 9/2020

094 400 6666