• Tên dự án: Nhà xưởng Ắc Quy Green
  • Vị trí: Tà Lùng – Quảng Hòa – Cao Bằng
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ắc Quy Green Cao Bằng
  • Quy mô: Bao gồm 2 nhà xưởng K16L69 và K31.5L64
  • Đặc điểm: Khung nhà tiền chế
  • Tình Trạng: hoàn thành tháng 12/2020