Công Trình Nhà Thép Tiền Chế Gara Ô Tô G-Star Cà Mau

Tên Dự Án: Công trình nhà thép Gara Ôtô G-sTar
Địa chỉ
Lý Văn Lâm, TP> Cà Mau
Quy mô
Nhà thép 2 tầng, mặt bằng sàn 2400m2
Đặc điểm
Khung nhà thép tiêu chuẩn, lên tầng

Thời gian hoàn thành
Hoàn thành quý II/2021

094 400 6666