Công Trình Nhà Xưởng Chế Biến Tinh Dầu Đăng Khoa Bến Tre

Tổng thầu: Công ty CP Xây dựng Dubai

Địa chỉ
Bến Tre

Chủ đầu tư
Chế biến tinh dầu Đăng Khoa

Quy mô
Khung nhà thép 2 tầng, K15L37
Đặc điểm
Khung nhà thép 2 tầng

Thời gian hoàn thành
Hoàn thành quý T8/2020

094 400 6666