Triết lý kinh doanh có phải là vẽ chuyện không?

Triết lý kinh doanh có phải là vẽ chuyện không? Có nhiều người cho rằng khởi sự nên tập trung vào các chuyện trước mắt như bán hàng, xây dựng đội ngũ….sống đã. Những thứ xa xôi như Tầm Nhìn, Sứ mênh hay “giá trị cốt lõi”…triết lý KD chỉ là chuyện viển vông, các DN lớn đầy ra đó, họ có làm khi mới...

Mục Lục Bài Viết

Triết lý kinh doanh có phải là vẽ chuyện không?

Có nhiều người cho rằng khởi sự nên tập trung vào các chuyện trước mắt như bán hàng, xây dựng đội ngũ….sống đã. Những thứ xa xôi như Tầm Nhìn, Sứ mênh hay “giá trị cốt lõi”…triết lý KD chỉ là chuyện viển vông, các DN lớn đầy ra đó, họ có làm khi mới thành lập đâu, mình cũng có biết những thứ đó của họ đâu mà vẫn mua hàng.
Vậy tại sao phải xây dựng và tuyên bố các tuyên ngôn trên của DN vui lòng xem ở đây link
Triết lý kinh doanh là gì?
Là quan điểm tư duy của DN(người sáng lập, của HĐQT, cổ đông) về kinh doanh, về cách thức kinh doanh
Nó là kim chỉ nam cho con đường hoạt động của DN, theo suốt(nên như thế) hành trình kd, sau này bạn có thể thêm các quan điểm khác nhưng không xung đột với quân điểm này
Nó có thể là quan điểm về KD trong nghành hàng, lĩnh vực kd của bạn
Bạn có thể có nhiều hơn 1 quan điểm về kinh doanh. Ban đầu nên chọn 1 để truyền thông tập trung

Triet ly0kinh danh của dubai

Những yếu tố nên có trong 1 triết lý kinh doanh:
Phải xuất phát từ giá trị cốt lõi mà bạn có bên trong bạn, k phải những thứ hay ho vay mượn của ng khác, trừ khi bạn cũng đang coi trọng điều đó
Đọc lên có vẻ cảm nhận mang lại được giá trị gì đó cho khách hàng
Không nhất thiết phải định lượng đo đếm được
Ngắn gọn, dễ nghe, dễ hiểu là tốt nhất nhưng chưa được vậy cũng k sao vì bạn có thể sửa câu từ, cách trình bày và quan trọng nhất là truyền thông lâu dài, lặp đi lặp lại nhất quán về ý tưởng, nội dung bản chất(nên phân tích và bàn bạc, chọn lựa kỹ)

070 680 3456
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Quý khách vui lòng điền thông tin dưới đây
và kiểm tra chính xác SĐT (* bắt buộc nhập)