Triet ly kinh doanh

Triết lý kinh doanh có phải là vẽ chuyện không?

Triết lý kinh doanh có phải là vẽ chuyện không? Có nhiều người cho rằng khởi sự nên tập trung vào các chuyện trước mắt như bán hàng, xây dựng đội ngũ….sống đã. Những thứ xa xôi như Tầm Nhìn, Sứ mênh hay “giá trị cốt lõi”…triết lý KD chỉ là chuyện viển vông, các …

Triết lý kinh doanh có phải là vẽ chuyện không? Read More »