167211611 10220145389810650 422937151987884791 n

Tại sao phải có tuyên ngôn doanh nghiệp!

Tuyên ngôn của doanh nghiệp là gì? – Là các tuyên bố về triết lý kinh doanh, về sứ mệnh, tầm nhìn , giá trị cốt lõi, văn hoá DN và các giá trị khác mà DN muốn truyền tải, giúp cho các đối tác, khách hàng hiểu, tin tưởng và lựa chọn hợp tác …

Tại sao phải có tuyên ngôn doanh nghiệp! Read More »