• Tên dự án: Nhà xưởng Hưng Phát Motors
  • Vị trí: Phố Nối B – Hưng Yên
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dừa Đăng Khoa
  • Quy mô: K18L30m
  • Đặc điểm: Khung xưởng cỡ nhỏ
  • Tình Trạng: hoàn thành tháng 9/2020