Tổng thầu: Công ty CP Xây dựng Dubai

Địa chỉ
Phố Nối B – Hưng Yên

Chủ đầu tư
Công ty TNHH Dừa Đăng Khoa

Quy mô
Khung xưởng cỡ nhỏ

Thời gian hoàn thành
Hoàn thành tháng 9/2020