Nhà xưởng Đại Phúc Sinh Vĩnh Phúc

  • Tên dự án: Nhà xưởng Đại Phúc Sinh
  • Vị trí: Thị trấn Hương Canh – Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Phúc
  • Quy mô: 1950m2
  • Đặc điểm: Nhà xưởng, nhà kho công nghiệp
094 400 6666