Tổng thầu: Công ty CP Xây dựng Dubai

Địa chỉ
Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đầu tư
Công ty TNHH Dừa Đăng Khoa

Quy mô
Khung xưởng cỡ nhỏ

Thời gian hoàn thành
Hoàn thành tháng 9/2020