Nhà thầu: Công ty CP Xây dựng Dubai

Địa chỉ: Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đầu tư: 

Quy mô: 1000m2

Thời gian hoàn thành: Hoàn thành tháng 9/2020

nhiet dien mong duong 5 nhiet dien mong duong 8 nhiet dien mong duong 6 nhiet dien mong duong 3 nhiet dien mong duong 2