Công trình xưởng gỗ Tân Hải Quảng Bình

  • Tên dự án: Nhà xưởng gỗ Tân Hải
  • Vị trí: Huyện Lệ Thủy – Tỉnh Quảng Bình
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH thương mại Tân Hải
  • Quy mô: 20 tấn – 555m2
  • Đặc điểm: Nhà xưởng có cầu trục 7.5 tấn khẩu độ 18.5m
094 400 6666