Công trình nhà xưởng Trà Nóc Cần Thơ

  • Tên dự án: Nhà kho
  • Vị trí: KCN Trà Nóc, Trà Nóc, Cần Thơ
  • Chủ đầu tư: 
  • Quy mô: 4000m2
  • Đặc điểm: Nhà kho vượt nhịp 40m có cột giữa

Xem thêm các công trình của Xây Dựng Dubai tại:
https://www.youtube.com/channel/UChD38nnEAoNJwMqnsmQk_Cg/videos
https://xaydungdubai.com.vn/du-an-khung-nha-thep-tien-che-nha-xuong/
https://www.facebook.com/xaydungdubai
Chúng tôi vẫn đang áp dụng chương chình thanh toán sơm giảm 15-20%: Chi tiết tại đây
Để có báo giá và tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất vui lòng liên hệ với độ ngũ tư vấn của chúng tôi tại các văn phòng trên cả nước

094 400 6666