Công trình nhà xưởng Trà Nóc Cần Thơ

  • Tên dự án: Nhà kho
  • Vị trí: KCN Trà Nóc, Trà Nóc, Cần Thơ
  • Chủ đầu tư: 
  • Quy mô: 4000m2
  • Đặc điểm: Nhà kho vượt nhịp 40m có cột giữa
094 400 6666