Tổng thầu: Công ty CP Xây dựng Dubai

Địa chỉ
Định Quán, Đồng Nai

Chủ đầu tư
Công ty TNHH MTV Vũ Hoàng Bảo Long

Quy mô
Khẩu Độ 31M, chiều dài 57M
Đặc điểm
Khung nhà thép tiêu chuẩn

Thời gian hoàn thành
Hoàn thành quý IV/2020