Tên Dự Án: Nhà xưởng bột mì Đồng Nai

Địa chỉ
Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư
Công ty TNHH bột mì Thành Tâm

Quy mô
Diện tích: 1148m2, Khẩu độ: K41L28
Đặc điểm
Khung nhà thép tiêu chuẩn

Thời gian hoàn thành
Hoàn thành quý IV/2020