Tên Dự Án: Nhà xưởng bột mì Đồng Nai

Địa chỉ: Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty TNHH bột mì Thành Tâm

Quy mô: Diện tích: 1148m2, Khẩu độ: K41L28
Đặc điểm: Khung nhà thép tiền chế rộng 41m 

Thời gian hoàn thành: Hoàn thành quý IV/2020

Thiết kế khung nhà thép tiền chế

z3581154176995 fc5049699429a726dfa281985d683eb5 1

Thi công nhà thép tiền chế kho xưởng sản xuất bộ mì Xuân Lộc Đồng Nai Thi công nhà thép tiền chế kho xưởng sản xuất bộ mì Đồng Nai Thi công nhà thép tiền chế kho xưởng sản xuất bộ mì Xuân Lộc Thi công nhà thép tiền chế kho xưởng sản xuất bộ mì