• Tên dự án: Nhà hàng Newmoon
  • Vị trí: Đắc Hà – KonTum
  • Chủ đầu tư: Mr. Hải
  • Quy mô: K22L34
  • Đặc điểm: Khung nhà hàng
  • Tình Trạng: hoàn thành quý VI/2020