• Tên dự án: Nhà xưởng K15L22 Quảng Ngãi
  • Vị trí: TP. Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cường Thịnh
  • Quy mô: K15L22
  • Đặc điểm: Khung xưởng nhỏ