• Tên dự án: Nhà máy MoonWay Quảng Trị
  • Vị trí: KCN Nam Đông Hà – Quảng Trị
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hùng Cường Quảng Trị
  • Quy mô: Gồm 4 nhà xưởng chính K50L56, K31L66, K31LK48 và K31L36
  • Đặc điểm: Khung nhà tiền chiều cao lớn
  • Tình Trạng: hoàn thành quý I/2020