Công trình kho xưởng phân bón Ngọc Hồi Kon Tum

  • Tên dự án: Nhà kho chứa và bán phân bón
  • Vị trí: huyện Ngọc Hồi – tỉnh Kontum
  • Chủ đầu tư: Mr. Thắng
  • Quy mô: 570m2
  • Đặc điểm: Nhà kho
094 400 6666