Tổng thầu: Công ty CP Xây dựng Dubai

Địa chỉ
Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Chủ đầu tư
Công ty TNHH đầu tư và phát triển thương mại Hatec

Quy mô
>30 000m2 (giai đoạn 1 >10 000m2)
Đặc điểm
Khung thép đặt bin mặt trời

Thời gian hoàn thành
Hoàn thành quý T08/2020