Tổng thầu: Công ty CP Xây dựng Dubai

Địa chỉ: Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Chủ đầu tư: 

Quy mô: >30 000m2 (giai đoạn 1 >10 000m2)
Đặc điểm: Khung thép đặt bin mặt trời

Thời gian hoàn thành: Hoàn thành quý T08/2020

3. Solar Amavil 6MW Binh Thuan 1

DJI 0404
DCIM100MEDIADJI_0404.JPG

4. Solar Amavil 6MW Binh Thuan