z3121912637300 c8c5711aba8fbcbf0a1f17a8c6f6d6ef

Mục lục các chủ đề

Triết lý KD, Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi Chiến lược tập đoàn, chiến lược kinh doanh, chiến lược chức năng. Thiết kế mô hình kinh doanh Thấu hiểu khách hàng, chuyển giao giá trị Marketing (4P, 7P, 9P, 18P), marketing process, marketing 4.0, product launch, marketing cycle… Xây dựng thương hiệu mạnh …

Mục lục các chủ đề Read More »