Khung-thep-dan-dung

Kết cấu thép nhà dân dụng miễn phí

Hồ sơ kết cấu thép nhà dân tham khảo miễn phí Hồ sơ kết cấu thép ứng dụng cho nhà dân, có nhịp 10m. Chiều dài nhà 27m, chiều cao tầng 1 là 6m. Giải pháp cho khung nhà thép nhà dân dụng. Vượt được nhịp lớn. Tối ưu được những yêu điểm nổi chội …

Kết cấu thép nhà dân dụng miễn phí Read More »