CHIẾN LƯỢC VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH

CHIẾN LƯỢC VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH Cần hiểu rằng, mô hình kinh doanh là lôgic, là cách thức vận hành của một doanh nghiệp để tạo giá trị cho khách hàng và các bên liên quan (stakeholders). Còn chiến lược kinh doanh là thứ được dùng để tạo ra hay lựa chọn mô hình kinh doanh nào cho phù hợp để kinh doanh. Khi...

Mục Lục Bài Viết

CHIẾN LƯỢC VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH

Cần hiểu rằng, mô hình kinh doanh là lôgic, là cách thức vận hành của một doanh nghiệp để tạo giá trị cho khách hàng và các bên liên quan (stakeholders). Còn chiến lược kinh doanh là thứ được dùng để tạo ra hay lựa chọn mô hình kinh doanh nào cho phù hợp để kinh doanh.

Khi một MHKD được chọn bằng một chiến lược, theo thời gian không còn phù hợp nữa, thì người ta lại dùng chiến lược để quyết định số phận của nó – hoặc là bán nó đi, hoặc chấm dứt toàn bộ hay một phần, hoặc thay đổi bằng nó một mô hình kinh doanh khác.

Tóm lại, CLKD tạo ra và dẫn dắt MHKD. Nó có thể thay đổi, hủy bỏ hoặc bán đứt MHKD cho một đối tác nào khác (hiện tượng đóng cửa hay sang quán cà phê, nhà hàng, shop quần áo, chuỗi cửa hàng tiện lợi… là những ví dụ). Khi chiến lược KD thay đổi, MHKD cũng thay đổi theo. MHKD chẳng qua là cụ thể hóa CLKD (bằng một mô hình) để thực thi.

Một MHKD có sức cạnh tranh hay không là do chiến lược vạch ra có sức cạnh tranh hay không. Một chiến lược không có sức cạnh tranh sẽ tạo ra một MHKD không có sức cạnh tranh. Cho nên, cuối cùng, việc cạnh tranh cũng là do chiến lược quyết định, và MHKD chỉ là để thực thi chiến lược cạnh tranh mà thôi!

Vậy nên, đừng bắt chước hay nghe lời xúi của ai mà vội vàng áp dụng một MHKD được cho là hay ho nào đó. Hãy dùng chiến lược để lựa chọn MHKD, và chiến lược phải được hoạch định dựa trên các phân tích chiến lược chuyên nghiệp và cẩn trọng!

chien luoc va mhkd

(Đoạn tiếng Anh trong hình là của Trường ĐH Havard – Havard Business School)
Link bài gốc : https://www.facebook.com/photo?fbid=2322567924543637&set=gm.1942607472582174

070 680 3456
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Quý khách vui lòng điền thông tin dưới đây
và kiểm tra chính xác SĐT (* bắt buộc nhập)