thi cong nha xuong tai kont um

Thi công xây dựng nhà xưởng tại Kontum

Theo số liệu báo cáo của tỉnh, tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn 5 năm (2016-2020) của Kon Tum đạt 9,13%/năm. Đây là mức tăng trưởng khá cao so với mức trung bình chung của cả nước (6,8%); đồng thời cao nhất trong nhóm 5 tỉnh thành Tây nguyên. Trong đó, cơ …

Thi công xây dựng nhà xưởng tại Kontum Read More »