Triết lý kinh doanh có phải là vẽ chuyện không?

Triết lý kinh doanh có phải là vẽ chuyện không? Có nhiều người cho rằng khởi sự nên tập trung vào các chuyện trước mắt như bán hàng, xây dựng đội ngũ....sống đã. Hoặc các DN lớn đầy ra đó, họ cũng có làm lúc nhỏ đâu. Những thứ xa sôi như Tầm Nhìn, Sứ...

Tại sao phải có tuyên ngôn doanh nghiệp!

Tuyên ngôn của doanh nghiệp là gì? - Là các tuyển bố về triết lý kinh doanh, về sứ mệnh, tầm nhìn , giá trị cốt lõi, văn hoá DN và các giá trị khác mà DN muốn truyền tải, giúp cho các đối tác, khách hàng hiểu, tin tưởng và lựa chọn hợp tác...

094 400 6666