Triết lý kinh doanh có phải là vẽ chuyện không?

Triết lý kinh doanh có phải là vẽ chuyện không? Có nhiều người cho rằng khởi sự nên tập trung vào các chuyện trước mắt như bán hàng, xây dựng đội ngũ....sống đã. Hoặc các DN lớn đầy ra đó, họ cũng có làm lúc nhỏ đâu. Những thứ xa sôi như Tầm Nhìn, Sứ...

094 400 6666