CHIẾN LƯỢC PHẢI ĐI TRƯỚC MHKD!

CHIẾN LƯỢC PHẢI ĐI TRƯỚC! Một mô hình kinh doanh phải nêu rõ khách hàng mục tiêu là ai, quan hệ của cty với họ như thế nào, cty sẽ mang lại giá trị khác biệt gì cho họ, làm thế nào để chuyển giao giá trị này... Để trả lời những câu hỏi này, rất...

CHIẾN LƯỢC VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH

CHIẾN LƯỢC VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH Cần hiểu rằng, mô hình kinh doanh là lôgic, là cách thức vận hành của một doanh nghiệp để tạo giá trị cho khách hàng và các bên liên quan (stakeholders). Còn chiến lược kinh doanh là thứ được dùng để tạo ra hay lựa chọn mô hình...

094 400 6666
zalo