Nhà xưởng Hưng Phát Motors K18L30

  • Tên dự án: Nhà xưởng Hưng Phát Motors
  • Quy mô: K18L30m
  • Đặc điểm: Khung xưởng cỡ nhỏ
  • Tình Trạng: hoàn thành tháng 9/2020
094 400 6666
zalo