Dự án nhà xưởng 3 tầng Sơn Hà Phú Thọ

  • Tên dự án: Mái nhà kho 3 tầng – Sơn Hà Phú Thọ
  • Vị trí: KCN Thanh Thủy- Tỉnh Phú Thọ
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV May Sơn Hà Phú Thọ
  • Quy mô: 1300m2
  • Đặc điểm: Mái nhà kho, cao độ chân kèo +12.5m
  • Tình trạng: Đã hoàn thành 6/2020
094 400 6666