Công Trình Nhà Máy Nhiệt Điện Mông Dương

  • Tên dự án: Nhà kho nhà nhiệt điện Mông Dương
  • Vị trí: Thành phố Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh
  • Chủ đầu tư: Nhiệt điện Mông Dương
  • Quy mô: 624m2
  • Đặc điểm: Nhà kho chưa hàng
094 400 6666